0

LA DIVULGACIÓ DE LES CULTURES HUMANES MÉS ANTIGUES

L’Associació Arqueològica de Girona ha contribuït de manera pràctica la recerca, defensa i divulgació del patrimoni històric del nostre país: des de la prehistòria més remota (paleolític inferior) fins als elements que constitueixen el patrimoni històric i cultural de les comarques gironines en general, però, de manera més específica la part arquitectònica del nucli antic de la ciutat de Girona.
En aquest apartat recollim una sèrie de documents que posen de manifest aquesta contribució de la nostra entitat al patrimoni històric de la ciutat de Girona. Pensem que, de totes les actuacions realitzades per part de l’AAG en aquesta tasca patrimonial, les més destacades són les que il·lustrem en la relació del quadre de text adjunt. Es tracta de les següents: la promoció de la idea ‘Girona Ciutat Patrimonial de la UNESCO” l’any 1987; formar part del nucli dur del ‘Grup de Recerques d’Història Urbana de Girona’ (HUG); la reproducció del plànol de la ciutat de Girona de l’any 1535; la protecció de l’antiga farmàcia de l’hospital de Santa Caterina; les visites i protecció al patrimoni arquitectònic del nucli antic de Girona; l’organització de nombroses conferències, visites guiades i altres activitats per donar a conèixer el patrimoni de la ciutat de Girona.

Arqueologia experimental

Conferències

Cursets

Exposicions

Ràdio

Cursets

Programa de prheistòri a aR9